Podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) obsahujú práva a povinnosti Zákazníka (ďalej len Zákazník) prostredníctvom služieb elektronického obchodu poskytovaných prostredníctvom www.thephonecloset.com. (Poskytovateľ služby a Zákazník ďalej len Strany). Tieto VOP sa vzťahujú na všetky právne úkony a služby, ktoré sa vyskytujú prostredníctvom internetovej stránky www.thephonecloset.com, bez ohľadu na to, či je realizovaný z Maďarska alebo v zahraničí poskytovateľom služieb alebo jeho prispievateľom.
1.Všeobecná dohoda medzi stranami
1.1. Rozsah týchto VOP sa vzťahuje na všetky služby elektronického obchodu poskytované na území Maďarska prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „telefónna skriňa“) na adrese www.thephonecloset.com (ďalej len „webová stránka“). Okrem toho rozsah tejto VOP pokrýva všetky obchodné transakcie na území Maďarska, ktoré sú medzi zmluvnými stranami uvedené v tejto zmluve.
1.2. Nákup v internetovom obchode s telefónnou skrinkou je možný s elektronickou objednávkou, ako je definovaná v týchto VOP.
1.3. Mnohé z Webshop služieb telefónu sú dostupné pre všetkých používateľov bez registrácie. Niektoré služby však podliehajú registrácii (potom vstupu), na ktoré má ktokoľvek nárok podľa ustanovení VOP.
1.4. Po zadaní objednávky je možné zmluvu voľne meniť a rušiť až do jej ukončenia. To je možné telefonicky a e-mailom. Zmluva uzatvorená medzi Stranami s nákupom tovaru v maďarskom jazyku sa považuje za písomnú zmluvu, ktorú Poskytovateľ služby zaregistruje a uchováva po dobu 5 rokov od jeho vzniku.
1.5. Jazyk zmluvy je maďarský.
1.6. Poskytovateľ služby nepodlieha žiadnemu kódexu správania.

2.Regisztráció
2.1. V ponuke Registrácia na domovskej stránke môžete vyplniť formulár vyplnením formulára, ktorý sa skladá z dvoch častí. Po kliknutí na odkaz odoslaný v e-maile na overenie registrácie bude po podrobnejšom formulári osobných údajov (bez mena používateľa, skutočnej e-mailovej adresy a zvoleného hesla) nasledovať podrobnejší formulár osobných údajov, ktorý je možné vyplniť pred odoslaním objednávky. Registráciou na Webovej stránke Klient vyhlasuje, že si prečítal a súhlasil s podmienkami tohto VOP a Vyhlásením o ochrane osobných údajov zverejneným na Webovej stránke a súhlasí so spracovaním údajov obsiahnutým vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
2.2. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie dodávky alebo iný problém alebo chybu, ktoré možno pripísať chybným a / alebo nepresným údajom zákazníka. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré vzniknú v dôsledku zabudnutia Zákazníka na jeho heslo alebo sprístupnenia akejkoľvek neoprávnenej osobe z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nemožno pripísať Poskytovateľovi služieb. Poskytovateľ služby spravuje všetky registrácie ako samostatná právnická osoba. Predtým zaznamenané údaje môžete zmeniť po prihlásení, po kliknutí na odkaz Osobné nastavenia, môžete zmeniť dostupné osobné údaje, ktoré môžu ovplyvniť aj údaje o aktívnych objednávkach. Poskytovateľ služby nezodpovedá za akékoľvek škody alebo vady, ktoré vzniknú v dôsledku zmeny zapísaných údajov Objednávateľom.

3.Megrendelés
3.1. Základné charakteristiky, vlastnosti tovaru, ktorý má byť zakúpený, návod na používanie tovaru možno nájsť na informačnej stránke príslušného výrobku, a to tak, že v návode na obsluhu dodanom s produktom uvediete podrobné skutočné vlastnosti tovaru. Poskytovateľ služby sa považuje za plnenie zmluvy, ak má výrobok priaznivejšie a výhodnejšie vlastnosti ako informácie uvedené na webovej stránke alebo v návode na používanie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tovaru pred nákupom, náš zákaznícky servis je vám k dispozícii. Návod na použitie výrobku, ktorý distribuujeme, ak to vyžaduje zákon, je súčasťou výrobku. Ak spolu s tovarom nedostanete povinný návod na použitie, mali by ste nás okamžite – pred použitím tovaru – okamžite informovať u nášho oddelenia služieb zákazníkom a nahradiť ho. Ak potrebujete viac informácií o kvalite, základných vlastnostiach, používaní a použiteľnosti ktorejkoľvek z položiek na Webovej stránke, kontaktujte prosím naše Centrum podpory zákazníkov, kde nájdete podrobnosti a kontaktné údaje v časti 1.5.
3.2. Kúpnou cenou je vždy suma uvedená pre vybraný produkt, ktorá, ak nie je výslovne uvedená, je už zahrnutá v dani z pridanej hodnoty. Náklady na dopravu nie sú zahrnuté v kúpnej cene výrobkov, pokiaľ nie je na stránke konečnej platby uvedené inak.
3.3. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na zmenu cien produktov, ktoré je možné objednať z internetovej stránky tým, že novela nadobudne účinnosť v rovnakom čase, ako sa objaví na webovej stránke. Zmena nemá nepriaznivý vplyv na kúpnu cenu už objednaných produktov. V prípade poklesu ceny medzi odoslaním elektronického platobného oznámenia a prijatím produktu nie sme schopní vrátiť peniaze pri začatí platby online bankovou kartou. Kontrola vašej online platobnej transakcie trvá minimálne 24 hodín a produkt je možné vyzdvihnúť až po nej.
3.4. Ak je napriek všetkej náležitej starostlivosti poskytovateľa služby umiestnená na povrch webovej stránky chybná cena, najmä zjavne chybná, napr. Poskytovateľ služby nie je povinný dodávať výrobok za nesprávnu cenu, ale môže ponúknuť dodávku za správnu cenu, za cenu „0“ alebo „1“, ktorá sa výrazne odlišuje od všeobecne známej, všeobecne akceptovanej alebo odhadovanej ceny výrobku. s vedomím, že Zákazník môže odstúpiť od svojho zámeru kúpiť. Obrázky produktov uverejnené na tejto webovej stránke sú len ilustračné a môžu sa líšiť od skutočnosti.
3.5. Objednávka bude akceptovaná webovou stránkou poskytovateľa služby len z registrovaného klienta a len v prípade, že zákazník vyplní všetky polia potrebné pre objednávku. (Ak zákazník vyplní pole nesprávne alebo neúplne, dostane od poskytovateľa služby chybové hlásenie.) Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie dodávky alebo iný problém alebo chybu, ktoré možno pripísať chybným a / alebo nepresným objednávkovým údajom zákazníka.
Ak chcete zadať objednávku na Webshop telefónu, môžete sa zaregistrovať po registrácii a potom použiť košík. Vybrané položky môžete umiestniť do košíka pomocou tlačidla „Pridať do košíka“ na stránke Podrobnosti o produkte, ktorá sa zobrazí po kliknutí na každý produkt. Obsah košíka si môžete prezrieť a upraviť po kliknutí na ikonu košíka na pravej strane webovej stránky, kde môžete zadať požadované množstvo každého produktu alebo vymazať obsah nákupného košíka (“Odstrániť”). Ak Zákazník dokončil obsah Nákupného košíka, kliknite na záložku Platba a prihláste sa na Webovú stránku alebo sa zaregistrujte, aby ste zadali objednávku. Potom si môžete vybrať z režimov príjmu alebo zadať informácie o fakturácii a zasielaní. Ak ste poskytli všetky potrebné údaje a vybrali metódu vyzdvihnutia, môžete kliknúť na tlačidlo „Pokračovať“ a vybrať, ako chcete zúčtovať celkovú sumu vašej objednávky. Ak ste si vybrali niektorú z platobných metód, môžete kliknúť na tlačidlo „Platba“ na stránke so súhrnom a skontrolovať podrobnosti objednávky skôr, ako zadáte svoju objednávku, zmeníte svoju fakturačnú a dodaciu adresu, vyberiete spôsob platby a poštovné a pripomienkujete svoju objednávku.
Objednávka bude umiestnená po kliknutí na objednávku po kliknutí na “Dokončiť objednávku”. Objednávka sa teda zadáva kliknutím na tlačidlo „Uzatvoriť objednávku“, ktoré vytvára pre Klienta platobnú povinnosť.

1. Oprava chýb pri zadávaní údajov
4.1. Webshop má v ktoromkoľvek štádiu objednávky a až do odoslania objednávky poskytovateľovi služieb možnosť kedykoľvek opraviť chyby pri zadávaní údajov na objednávkovom povrchu (napr. Odstránením produktu z košíka kliknutím na “Odstrániť”).
1. Záväzná ponuka, potvrdenie
5.1. Poskytovateľ služby potvrdí prijatie objednávky (objednávky), ktorú Klient bezodkladne zašle Klientovi, a to prostredníctvom automatického potvrdzovacieho e-mailu Klientovi do 48 hodín, pričom tento potvrdzujúci e-mail obsahuje údaje poskytnuté Zákazníkom pri kúpe alebo registrácii (napr. fakturačné a prepravné informácie), ID objednávky, dátum objednávky, zoznam položiek pre objednaný produkt, množstvo, cena produktu, prepravné náklady a celková splatná suma. Tento potvrdzovací e-mail bude informovať zákazníka iba o tom, že Vaša objednávka bola doručená poskytovateľom služieb.
5.2. Zákazník je oslobodený od ponuky, ak nedostane od poskytovateľa služby bezodkladne, tj do 48 hodín, osobitný prijímací e-mail.
5.3. Ak už bola objednávka Zákazníka zaslaná Poskytovateľovi služieb a bola zistená chyba týkajúca sa informácií uvedených v potvrdzujúcom e-maile, musí to oznámiť Poskytovateľovi služieb do jedného dňa.
5.4. Objednávka sa považuje za elektronicky uzatvorenú zmluvu, ktorá sa riadi zákonom V z roku 2013 o Občianskom zákonníku, o určitých otázkach služieb elektronického obchodu ao službách informačnej spoločnosti. zákonom. Zmluva patrí do pôsobnosti nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.) O podrobných pravidlách pre spotrebiteľské a obchodné zmluvy a zohľadňuje ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83 / EÚ o právach spotrebiteľov.

1. Prepravné a platobné podmienky
6.1. Poskytovateľ služby dodá objednaný a doručený tovar bezplatne prostredníctvom vlastných dopravných prostriedkov alebo prostredníctvom špedičnej spoločnosti. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na zmenu dodacích poplatkov tým, že dodatok nadobudne účinnosť súčasne s jeho uvedením na webovej stránke. Zmena nemá vplyv na kúpnu cenu už objednaných produktov.
6.2. Po splnení objednávky poskytovateľ služby dáva objednávateľovi možnosť zvoliť si termín dodania, ktorý neindikuje konkrétny čas, ale slúži len na výber približného dodacieho intervalu. Poskytovateľ služby nie je schopný prevziať dodávku na konkrétnu hodinu.
6.4. Poskytovateľ služby vykoná objednané služby na webovej stránke na mieste uvedenom v potvrdení objednávky zaslanom objednávateľovi e-mailom.
6.5. Informácie o spôsoboch platby ao možnostiach dodania poskytovateľa služieb nájdete na adrese http://store.tutitartozek.com/pages/sallitasi-payment-fees.
1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Ustanovenia tohto ustanovenia sa vzťahujú len na fyzickú osobu konajúcu mimo jej obchodnej, profesijnej alebo podnikateľskej činnosti, ktorá nakupuje, objednáva, prijíma, používa, používa a je adresátom obchodnej komunikácie, ponuky (ďalej len „spotrebiteľ“) týkajúcej sa tovaru.
Spotrebiteľ má právo na zmluvu o predaji výrobku
1. a) výrobok, \ t
b) na dodávku viac ako jedného výrobku, posledného dodaného výrobku;
c) v prípade výrobku pozostávajúceho z viacerých dávok alebo kusov posledná dodaná šarža alebo kus;
(d) ak má byť výrobok dodaný v rámci stanovenej lehoty, do tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia prvej služby spotrebiteľom alebo treťou stranou inou ako je dopravca bez uvedenia dôvodov.
Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy medzi dátumom uzavretia zmluvy a dátumom prijatia produktu.
Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy – zapečatený balík zvukových alebo obrazových záznamov a predaj kópie počítačového softvéru, ak spotrebiteľ po prevode otvoril obal; – v prípade prefabrikovaného výrobku, ktorý bol vyrobený na žiadosť spotrebiteľa alebo na jeho výslovnú žiadosť, alebo v prípade výrobku, ktorý bol jasne prispôsobený spotrebiteľovi.

7.1. Proces uplatňovania práva na odstúpenie od zmluvy
7.1.1. Ak si spotrebiteľ želá uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí jasne uviesť svoj úmysel odstúpiť od zmluvy (napr. Poštou, faxom alebo e-mailom) poskytovateľovi služieb prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na začiatku tejto VOP. Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy včas zaslaním vyhlásenia o zrušení poskytovateľovi služieb pred uplynutím uvedenej lehoty.
7.1.2. Spotrebiteľ zodpovedá za preukázanie, že uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s ustanoveniami uvedenými v odseku 7 vyššie.
7.1.3. V obidvoch prípadoch Poskytovateľ služby bezodkladne potvrdí prijatie Odmietnutia Spotrebiteľa e-mailom.
7.1.4. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy sa považuje za validovaný včas, ak spotrebiteľ zašle svoje vyjadrenie Poskytovateľovi služieb do 30 kalendárnych dní (aj v 30. kalendárny deň).
7.1.5. V prípade zaslania poštou berie poskytovateľ do úvahy dátum zaslania e-mailu alebo faxu v prípade zaslania e-mailom alebo faxom. Spotrebiteľská pošta bude odoslaná ako odporúčaná zásielka, aby sa preukázal dátum odoslania s dôveryhodnosťou.
7.1.6. V prípade odstúpenia od zmluvy Poskytovateľ služby vráti objednaný produkt bez zbytočného odkladu Poskytovateľovi služieb, ale najneskôr do 30 dní od oznámenia o zrušení ho Poskytovateľovi služby vráti.
Lehota sa považuje za splnenú, ak spotrebiteľ pošle výrobok (poštou alebo odovzdaný kuriérovi, ktorý si objednal) pred uplynutím 30-dňovej lehoty.
7.1.8. Náklady na vrátenie produktu Poskytovateľovi služieb znáša Spotrebiteľ, pokiaľ sa Poskytovateľ služieb zaviaže niesť tieto náklady. Na žiadosť Spotrebiteľa Poskytovateľ služby zabezpečí vrátenie zásielky, ale náklady na vrátenie zásielky organizované Poskytovateľom služieb znáša Spotrebiteľ, v takom prípade Poskytovateľ služby neprenesie náklady na vrátenie, ktoré organizuje, na Spotrebiteľa, len na pomoc Spotrebiteľovi pri vybavovaní vrátenia tovaru. Zákaznícky servis tejto služby prijíma zákaznícky servis poskytovateľa služieb.
7.1.9. Poskytovateľ služby nebude schopný prevziať balík vrátený dodávkou. Okrem nákladov na vrátenie produktu nebudú v súvislosti s odstúpením od zmluvy spotrebiteľovi hradené žiadne ďalšie náklady.
7.1.10. Ak odberateľ odstúpi od Zmluvy, Poskytovateľ služby bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od prijatia Odmietnutia Spotrebiteľa, uhradí všetky poplatky Spotrebiteľovi vrátane nákladov na prepravu (poštovné), okrem prípadných dodatočných nákladov, ktoré vznikli Spotrebiteľ si zvolil iný spôsob dopravy, ako je najdrahší spôsob dopravy poskytovaný poskytovateľom služieb. Poskytovateľ služby je oprávnený zadržať vrátenú čiastku až do vrátenia produktu alebo ak spotrebiteľ neoveril, že ho vrátil: Poskytovateľ služby zohľadní skorší dátum.

7.1.11. Poskytovateľ služby použije rovnaký spôsob platby ako spôsob platby použitý v pôvodnej transakcii, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby; V dôsledku uplatnenia tejto metódy refundácie nebude spotrebiteľ znášať žiadne dodatočné náklady.
7.1.12. Spotrebiteľ môže niesť zodpovednosť za znehodnotenie výrobku len vtedy, ak je spôsobený nad rámec použitia potrebného na určenie povahy alebo vlastností výrobku.
7.1.13. Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy o poskytnutí služieb po začatí plnenia, uhradí v priebehu vyrovnania primerané náklady poskytovateľa služieb.
7.1.14. Poskytovateľ služby môže požadovať náhradu odpisov alebo primeraných nákladov vyplývajúcich z používania nad rámec použitia potrebného na určenie povahy, vlastností a prevádzky produktu – ak spotrebiteľ výslovne požiadal o vykonanie zmluvy o poskytnutí služieb pred uplynutím lehoty a uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy.
1. Záruka
8.1. Povinná záruka
Produkty Poskytovateľa služieb sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom 151/2003. (IX. 22.) Nariadenie vlády, čo znamená, že zodpovednosť bude oslobodená od zodpovednosti len po dobu trvania záruky, ak preukáže, že vada je spôsobená nesprávnym použitím výrobku.
8.1.2. Záručná doba (záručná doba) je skutočná dodávka, tj dodanie produktu zákazníkovi alebo uvedenie do prevádzky u poskytovateľa servisu alebo jeho zástupcu, dátum uvedenia do prevádzky. Trvanlivý spotrebný tovar sa považuje za zákonnú záruku na určitý tovar dlhodobej spotreby (151/2003). (IX.22.) Prílohy k zákonu, na ktoré zákon ustanovuje povinnú jednoročnú záručnú dobu. Rozsah pôsobnosti nariadenia sa vzťahuje len na výrobky predávané na základe novej spotrebiteľskej zmluvy uzavretej v Maďarsku, ktoré sú uvedené v prílohe k nariadeniu.
Neexistuje žiadna záruka za chyby, ak dôvodom je po dodaní produktu zákazníkovi, ako napr
– nesprávne uvedenie do prevádzky (pokiaľ nie je uvedenie do prevádzky vykonané poskytovateľom servisu alebo jeho zástupcom, alebo ak je nesprávne uvedenie do prevádzky spôsobené chybou v návode na obsluhu)
– nesprávnym používaním, nedodržaním návodu na obsluhu, – nesprávnym skladovaním, nesprávnym zaobchádzaním, poškodením,
– základné škody spôsobené prírodnou katastrofou.
V prípade záruky musí zákazník:

– primárne, podľa svojho uváženia, môže vyžadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ výkon zvoleného nároku na záruku nie je nemožný, alebo ak by to viedlo k neprimeranému zvýšeniu nákladov poskytovateľa služieb v porovnaní s plnením iného nároku na záruku, pričom by sa zohľadnila hodnota výrobku v dobrom stave, závažnosť porušenia a spôsobil záujem zákazníka na splnení reklamácie.
– ak Poskytovateľ služby neuskutočnil opravu alebo výmenu, nemôže splniť záujmy Spotrebiteľa v lehote stanovenej touto povinnosťou, alebo ak bol záujem Zákazníka na oprave alebo výmene ukončený, Zákazník podľa vlastného uváženia primerane zníži kúpnu cenu Vadu môžete požadovať, opraviť alebo opraviť na náklady Poskytovateľa služieb alebo ukončiť zmluvu. Nie je miesto na odstúpenie z dôvodu nevýznamnej chyby.
Ak Zákazník požiada o výmenu do troch pracovných dní od kúpy (uvedenia do prevádzky) z dôvodu poruchy výrobku, Poskytovateľ služby je povinný vymeniť výrobok za predpokladu, že porucha zabraňuje správnemu používaniu.
Oprava alebo výmena, v závislosti na vlastnostiach výrobku a zamýšľanom účele zákazníka, sa vykoná v primeranom čase, v najlepšom záujme zákazníka. Poskytovateľ služby sa usiluje o opravu alebo výmenu do pätnástich dní.
Počas opravy môžu byť do výrobku vložené iba nové diely.
Záručná doba nezahŕňa žiadnu časť doby opravy, počas ktorej zákazník nie je schopný výrobok správne používať. Záručná lehota na výmenu (opravu) výrobku alebo jeho časti je obnovená pre vymenený (opravený) výrobok (súčasť výrobku) a pre vadu vyplývajúcu z opravy.
8.1.3. Poskytovateľ služby znáša náklady spojené s plnením záručnej povinnosti.
8.1.4. Poskytovateľ služby je oslobodený od záručnej povinnosti len vtedy, ak preukáže, že príčina chyby vznikla po jej vykonaní.
8.1.5. Zákazník však nie je oprávnený súčasne uplatniť nárok na záruku a záruky a záruky na produkty a záruky z dôvodu tej istej chyby súčasne. Bez ohľadu na tieto obmedzenia má Objednávateľ nárok na práva vyplývajúce zo záruky bez ohľadu na práva uvedené v bodoch 9.1 a 9.2.
8.1.6. Záruka sa nedotýka uplatňovania zákonných práv Zákazníka, najmä vlastníckych a záručných práv na výrobky alebo odškodnenia.
8.1.7. V prípade sporu medzi stranami, ktorý sa nedá vyriešiť priateľsky, môže Zákazník iniciovať mediačné konanie, ako je uvedené v bode 12.2. ako je uvedené v bode.
8.2. Dobrovoľná záruka

8.2.1. Poskytovateľ služby zaručuje (záruky) po dobu trvania Produktu predávaného na Webovej stránke, ktorý môže byť dlhší ako obdobie uvedené v nariadení vlády. Poskytovateľ služby oznámi dobu trvania záruky na každý výrobok najneskôr v deň prevzatia Produktu záručným dokladom Zákazníka (záručný doklad).
1. Záruka
9.1. záruka
9.1.1. V prípade chybného výkonu Poskytovateľa služieb môže Zákazník uplatniť nárok voči Poskytovateľovi služieb. V prípade spotrebiteľskej zmluvy môže Zákazník počas dvojročnej premlčacej lehoty odo dňa prevzatia uplatniť nároky na záruku za vady výrobku, ktoré existovali v čase dodania. Okrem dvojročnej premlčacej lehoty už zákazník nie je schopný vymáhať práva na záruku.
9.1.2. V prípade zmluvy uzavretej so spotrebiteľom, ktorý nie je spotrebiteľom, môže držiteľ práva uplatniť svoje nároky na záruku po dobu jedného roka odo dňa doručenia.
9.1.3. Zákazník môže na základe vlastného uváženia požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je splnenie požiadavky tohto Zákazníka nemožné alebo by spôsobilo neprimerané dodatočné náklady Poskytovateľovi služieb v súvislosti s inými potrebami. Ak Zákazník nepožiadal alebo nepožiadal o opravu alebo výmenu, Zákazník môže požiadať o primerané dodanie protihodnoty alebo môže Zákazník opraviť alebo opraviť vadu na náklady Poskytovateľa služieb alebo na konci Zmluvy vypovedať. Nie je miesto na odstúpenie z dôvodu nevýznamnej chyby.
9.1.4. Zákazník môže tiež prejsť z vybraného práva na záruku na iné, ale znáša náklady na prevod, pokiaľ to nie je opodstatnené alebo poskytovateľ služieb neposkytol dôvod.
9.1.5. Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi služieb, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia chyby.
9.1.6. Zákazník môže uplatniť nárok na záruku priamo voči poskytovateľovi služieb.
9.1.7.9.1.7. Do šiestich mesiacov od vykonania zmluvy nemá uplatnenie nároku na záruku nad rámec nahlásenia chyby inú podmienku, pokiaľ Zákazník nepreukáže, že výrobok bol zakúpený od Poskytovateľa služieb (predložením kópie faktúry alebo faktúry). Poskytovateľ služby je v takomto prípade oslobodený od záruky len vtedy, ak preváži tento predpoklad, to znamená, že preukáže, že vada výrobku vznikla po doručení objednávateľovi. Ak Poskytovateľ služby môže preukázať, že príčina chyby je spôsobená chybou pripísateľnou Zákazníkovi, nie je povinná akceptovať reklamáciu zo strany Zákazníka. Po šiestich mesiacoch výkonu je však Zákazník povinný preukázať, že chyba, ktorú zistil, už existovala v čase plnenia.
9.1.8. Ak si zákazník overí nárok na záruku na časť výrobku, ktorá je oddeliteľná z hľadiska uvedenej chyby, nárok na záruku sa nepovažuje za platný pre ostatné časti výrobku.

9.2. záruky na výrobky
9.2.1. V prípade vady výrobku (hnuteľného predmetu) je Objednávateľ považovaný za spotrebiteľa podľa vlastného uváženia: 9.1. Môžete uplatniť právo na záruku alebo záruky na produkty uvedené v článku 3.1.
9.2.2. Zákazník však nie je oprávnený súčasne uplatniť nárok na záruku a zodpovednosť za výrobok z dôvodu tej istej chyby súčasne. V prípade účinného uplatnenia nároku na záruku na výrobok však môže zákazník uplatniť nárok na záruku na vymenený výrobok alebo opravený diel voči výrobcovi.
9.2.3. Ako záruku na výrobok môže zákazník požadovať opravu alebo výmenu chybného výrobku. Zákazník je povinný preukázať vadu výrobku v prípade uplatnenia reklamácie výrobku.
9.2.4. Výrobok sa považuje za chybný, ak nespĺňa požiadavky na kvalitu platné v čase jeho uvedenia na trh, alebo ak nemá vlastnosti špecifikované v opise výrobcu.
9.2.5. Zákazník môže uplatniť nárok na záruku na výrobok do dvoch rokov od uvedenia výrobku na trh výrobcom. Na konci tohto obdobia stratí nárok. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť vadu výrobcovi vady. Akákoľvek chyba do dvoch mesiacov od zistenia chyby sa považuje za oznámenú bezodkladne. Spotrebiteľ zodpovedá za škodu spôsobenú oneskorením komunikácie.
9.2.6. Zákazník môže uplatniť nárok na záruku na výrobok voči hnuteľnému výrobcovi alebo distribútorovi (poskytovateľ služieb).
9.2.7. Ptk. a distribútorom výrobku.
9.2.8. Výrobca, distribútor (poskytovateľ služieb) je oslobodený od zodpovednosti za výrobky, iba ak dokáže, že:
• výrobok nebol vyrobený alebo predávaný v priebehu svojej obchodnej činnosti, alebo
• chyba nebola rozpoznateľná v čase uvedenia na trh, podľa stavu techniky a technológie
• vada výrobku vyplýva z uplatňovania právnych predpisov alebo povinných regulačných požiadaviek.

9.2.9. Výrobca, distribútor (poskytovateľ služieb) musí uviesť jeden dôvod výnimky.

1. Zodpovednosť
10.1. Informácie na Webovej stránke boli umiestnené v dobrej viere, ale majú len informatívny charakter a Poskytovateľ služby nezodpovedá za presnosť alebo úplnosť informácií.
10.2. Zákazník môže používať Webovú stránku výhradne na vlastné riziko a súhlasí s tým, že Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za akékoľvek majetkové a nemateriálne škody vyplývajúce z jeho používania, okrem zodpovednosti za úmyselnú, hrubú nedbanlivosť alebo trestný čin a za porušenie života, fyzickej integrity a zdravia. ,
10.3. Poskytovateľ služby vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za správanie používateľov webových stránok. Zákazník je plne a výhradne zodpovedný za svoje vlastné konanie, v takom prípade Poskytovateľ služby v plnej miere spolupracuje s úradujúcimi orgánmi s cieľom odhaliť porušenia.
10.4. Stránky služieb môžu obsahovať odkazy (odkazy), ktoré vedú na stránky iných poskytovateľov služieb. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov a iné aktivity týchto poskytovateľov.
10.5. Poskytovateľ služby môže, ale nie je povinný, kontrolovať obsah sprístupnený Klientmi počas používania Webovej stránky a Poskytovateľ služby je oprávnený, ale nie povinný, vyhľadávať znaky nezákonnej činnosti.
10.6. Vzhľadom na globálny charakter internetu sa Zákazník zaväzuje pri používaní Webovej stránky konať v súlade s príslušnými vnútroštátnymi zákonmi. Ak nie je podľa právnych predpisov štátu Zákazníka povolená akákoľvek činnosť súvisiaca s používaním Webovej stránky, je za takéto použitie výlučne zodpovedný Zákazník.

10.7. Ak Zákazník zistí nežiaduci obsah na Webovej stránke, musí to okamžite oznámiť Poskytovateľovi služieb. Ak poskytovateľ služby nájde signál platný v dobrej viere, je oprávnený informácie okamžite vymazať alebo upraviť.

1. Autorské práva
11.1. Webové stránky sú chránené autorským právom. Poskytovateľ služieb je držiteľom autorských práv alebo jeho autorizovaným užívateľom všetkého obsahu zobrazeného na Webovej stránke a Službách poskytnutých prostredníctvom Webovej stránky: akékoľvek dielo chránené autorským právom alebo iné intelektuálne dielo (vrátane, ale nie výlučne, všetkých grafických a iných materiálov, usporiadania, úpravy Webovej stránky). a iné riešenia, nápady, implementácie).
11.2. Obsah alebo časti webovej stránky môžu byť uložené alebo vytlačené na fyzických alebo iných médiách na súkromné ​​účely alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služieb. Akékoľvek použitie mimo súkromného použitia, ako je ukladanie v databáze, preposielanie, publikovanie alebo sťahovanie alebo uvádzanie na trh, sa môže uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služieb.
11.3. Okrem práv výslovne uvedených v týchto VOP, registrácia, používanie Webovej stránky alebo akékoľvek ustanovenie VOP neposkytuje Klientovi právo používať alebo využívať akékoľvek obchodné meno alebo ochrannú známku na Webovej stránke. Okrem zamýšľaného použitia webovej stránky, dočasného rozmnožovania potrebného na tento účel a súkromného kopírovania nesmie byť takéto duševné vlastníctvo použité alebo použité v inej forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa služieb.
1. Možnosti presadzovania
Poskytovateľ služby v súlade s platnou legislatívou okamžite preskúma ústnu sťažnosť (v obchode) a podľa potreby ju napraví, ak to povaha sťažnosti dovolí. Ak Zákazník nesúhlasí s vybavovaním reklamácie, alebo ak nie je možné reklamáciu okamžite vyšetriť, Poskytovateľ služby bezodkladne zaznamená reklamáciu a jej postavenie na reklamáciu a poskytne mu kópiu reklamácie v prípade ústnej reklamácie telefonicky. v prípade ústnej sťažnosti oznámenej objednávateľovi ju zašle objednávateľovi najneskôr v tom istom čase ako vecnú odpoveď uvedenú v písomnej reklamačnej časti a bude naďalej konať v súlade s ustanoveniami písomnej reklamácie.
Poskytovateľ služby je povinný poskytnúť na telefóne jedinečné identifikačné číslo, ktoré pomáha vyšetriť reklamáciu. Poskytovateľ je povinný toto číslo oznámiť Objednávateľovi.
Poskytovateľ služby je povinný písomnú sťažnosť preskúmať do tridsiatich dní od jej doručenia a vecne odpovedať, aby sa zabezpečilo, že odpoveď bude doručená Klientovi. Ak Poskytovateľ služby sťažnosť zamietne, odôvodní svoje stanovisko vo svojej vecnej odpovedi na odmietnutie.
Poskytovateľ služby uchováva záznam o sťažnosti a kópiu odpovede päť rokov.

12.2. Ďalšie možnosti presadzovania
Ak v priebehu rokovaní s Poskytovateľom služby medzi Poskytovateľom služieb a Zákazníkom nedochádza k žiadnemu sporu, Zákazník má k dispozícii nasledujúce opravné prostriedky:
• Sťažnosť orgánov na ochranu spotrebiteľa. Ak Zákazník zistí porušenie svojich práv spotrebiteľa, je oprávnený sťažovať sa na Úrade na ochranu spotrebiteľa v mieste svojho bydliska. Po posúdení sťažnosti orgán rozhodne o postupe ochrany spotrebiteľa.
• Zmierovací orgán. Zákazník môže začať konanie so zmierovacím orgánom, ktorý je v pôsobnosti príslušnej komory poskytovateľa služieb, na účely urovnania spotrebiteľských sporov týkajúcich sa kvality, bezpečnosti a zodpovednosti za výrobky, ako aj uzavretia a plnenia zmluvy. Na účely uplatňovania pravidiel Zmierovacieho orgánu, mimovládnej organizácie, cirkvi, kondomínia, bytového družstva, mikropodnikov, malých a stredných podnikov, ktoré nakupujú tovar, objednávky, príjem, použitie, použitie alebo komerčné komodity, ponúka tovar spotrebiteľ. riešiť.
– Súdne konanie. Objednávateľ je oprávnený uplatniť nárok vyplývajúci zo spotrebiteľského sporu na súde podľa Občianskeho súdneho poriadku IV. a zákona V z roku 2013 o občianskom súdnom poriadku.
1. Ostatné ustanovenia
13.1. Internetový obchod s telefónnou skriňou je informačný systém s operačným systémom Linux / PHP s vysokým stupňom bezpečnosti, bez rizika, ale odporúčame, aby ste vykonali nasledovné opatrenia: Používajte softvér na ochranu pred vírusmi a spyware s novou databázou, nainštalujte aktualizácie zabezpečenia operačného systému. Nákup na Webovej stránke predpokladá, že Zákazník pozná technické a technické obmedzenia internetu a akceptuje akúkoľvek chybu spojenú s technológiou.
13.2. Poskytovateľ servisu poskytuje objednávky pre množstvo domácností len v špecializovaných predajniach a v internetovom obchode.
13.3. Poskytovateľ služby je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť podmienky tohto VOP. Poskytovateľ služby informuje o zmenách pred ich účinnosťou e-mailom. Keď sa zmeny prejavia, registrovaní užívatelia musia po prihlásení sa na stránku výslovne akceptovať používanie stránky.

error: Content is protected !!